Med meget mere valgfrihed og selvbestemmelse – og intet bureaukrati. Dårlige velfærdstilbud skal gå konkurs – de dygtige skal vinde Gazelle-priser.

Danmark har en meget stor offentlig sektor, og danskerne betaler rigtig meget i skat for at finansiere den. Men desværre står den velfærdsservice, som den offentlige sektor tilbyder, ikke mål med den meget dyre pris, som vi er tvunget til at betale.

Men ikke bare fortjener du bedre, det er også muligt at gøre det bedre. Meget bedre. Vi ved fra andre lande, at det kan lade sig gøre, hvis man sætter velfærden fri, sætter borgeren i fokus, sørger for bedre ledelse, giver plads til at tænke nyt – og lukker private aktører ind. I Tyskland har man eksempelvis sat ældreplejen fri, så borgeren frit kan vælge mellem mange alternativer, og det har betydet en vidunderlig mangfoldighed i plejehjemmene på beboernes præmisser. Der er eksempelvis plejehjem for homoseksuelle og for katolikker, og plejehjem, hvor havearbejde er i højsædet. I demensafdelingerne indretter man værelserne efter beboernes liv og interesser, så de føler sig hjemme.

Vi skal videre fra dyr og dårlig velfærd, og så skal vi gå samme vej som Tyskland. Der skal være meget mere konkurrence i velfærdssektoren. Den offentlige sektor har monopol på rigtig mange velfærdsområder, og når der ikke er nogen konkurrence, får borgerne en værre service, fordi der ikke er noget incitament til at forbedre sig, hvis man som velfærdsudbyder får penge fra staten uafhængigt af éns præstation. Private virksomheder skal spille en langt større rolle, og borgerne skal have fuld valgfrihed mellem forskellige udbydere. Hvis de foretrækker en privat udbyder frem for en offentlig udbyder, skal de have lov til at skifte. Dårlige velfærdstilbud skal ikke beskyttes, men skal kunne gå konkurs – så får vi fårene skilt fra bukkene og giver velfærdsudbydere et større incitament til at oppe sig, så borgerne får en bedre velfærd.

Velfærdssektorens dygtigste udbydere skal også belønnes for at gøre en ekstra indsats og give en god service til borgerne. I den private sektor uddeler man Gazelle-priser til de ypperste vækstvirksomheder – tænk hvis vi fik et blomstrende marked af private velfærdsudbydere, der kunne anerkendes for deres succes og kunne inspirere andre. Det vil også give andre udbydere et større incitament til at levere en bedre service.. Med mindre bureaukrati, mere valgfrihed og mere konkurrence får du en markant bedre velfærd. Det fortjener du.

Bliv medlem
50% rabat

Jeg vil gerne have dig med på holdet! Støt kampen for et friere og rigere Danmark for kun 200 kr.