Det er familien, foreningslivet og arbejdsfællesskabet, der giver vores liv mening – meget mere end kommunen nogensinde kommer til.

Civilsamfundet og de nære fællesskaber er helt essentielle for den enkelte borger og samfundets sammenhængskraft. Familien, foreningerne, arbejdspladsen, klubberne, kirken m.m. danner ramme om vores liv og giver mening til tilværelsen.

Desværre er civilsamfundet begyndt at fylde en mindre rolle i samfundet på bekostning af staten, bureaukratiet og kommunekontoret. Hvis folk i dag har brug for hjælp eller understøttelse, går de i højere grad til staten frem for at trække på de nære fællesskaber. F.eks. spiller familien en mindre central rolle, nu hvor staten har påtaget sig flere og flere opgaver i forbindelse med børnepasning.

Mange danskere går også glip af den glæde, som det er at være del af en god arbejdsplads med et fællesskab af kolleger, fordi det er for attraktivt at være på offentlig forsørgelse frem for at arbejde. Over 700.000 danskere i den arbejdsduelige alder er på offentlig forsørgelse og bidrager dermed ikke økonomisk til det danske samfund. Mange mister af den grund mening med tilværelsen og lever i en tilstand af åndelig fattigdom.

Statens dominans på bekostning af civilsamfundet er usund for samfundet. For man kan ikke få den samme livsmening og fællesskabsfølelse ud af det statslige bureaukrati, som man kan fra de nære fællesskaber. Tværtimod gør vores store stat borgerne mere afhængige af det offentlige, og det skaber mismod, apati og en fattigere tilværelse for danskerne, både økonomisk og åndeligt.

Derfor mener vi, at staten, kommunerne og resten af det offentlige skal fylde langt mindre. Vi skal videre og opprioritere civilsamfundet markant, da det er en grundpille for danskernes dagligdag. Flere danskere skal blive en del af et arbejdsfællesskab ved at komme væk fra offentlig forsørgelse og få et job; familier skal have mere frihed til at træffe egne valg uafhængigt af staten, bl.a. når det kommer til fordeling af barsel; og staten skal blande sig uden om de områder, som bedre kan varetages af borgerne selv.

Bliv medlem
50% rabat

Jeg vil gerne have dig med på holdet! Støt kampen for et friere og rigere Danmark for kun 200 kr.