Den bedste velfærd er et arbejde. Sænk ydelserne og skatterne, så vi får flere med i det arbejdende fællesskab.

Over 700.000 danskere i den arbejdsdygtige alder er i dag parkeret uden for arbejdsmarkedet. I stedet for at tage et job og bidrage til samfundet er de parkeret på offentlig forsørgelse. Det er ikke værdigt, og det er det resterende samfund heller ikke tjent med.

Vi skal videre fra at piske mennesker rundt i et beskæftigelsessystem, som ikke rigtigt skaber beskæftigelse for andre end de ansatte i systemet. Det er en uværdig behandling, vi byder folk. Men det er en uomgængelig konsekvens af vores høje ydelser.

Enlige uden børn kan få over 14.000 kr. bare i kontanthjælp pr. måned, hvilket er over dobbelt så højt som SU’en.

Samtidig har Danmark nogle af verdens højeste skatter. En gennemsnitlig lønmodtager vil typisk skulle betale ca. 50 % af sin indkomst til staten og det offentlige i form af skatter og afgifter. Og vi straffer folk, der er flittige og tjener mange penge med en topskat for alle, der tjener mere end ca. 545.000 kr. om året. Det tårnhøje skattetryk gør, at danskerne kan beholde en mindre del af deres indkomst, og det betyder, at det i mindre grad kan betale sig at arbejde. Flere vælger derfor at blive på offentlig forsørgelse i stedet for at finde et job, da gevinsten ved at arbejde ofte er for lille pga. det store skattesmæk på indkomst.

Når ydelserne og skatterne er så høje, kan det ikke undre, at så mange danskere lever af sociale ydelser i stedet for at arbejde. Heldigvis ligger løsningen ligefor: Vi skal sænke ydelserne og skatterne markant, så det bedre kan betale sig at arbejde. Bl.a. skal dimittendsatsen ned på SU-niveau, ingen skal beskattes af de første 7.000 kr. pr. måned og topskatten skal afskaffes.

Dermed vil folk helt automatisk få et større incitament til at arbejde, fordi forskellen på at blive forsørget af skatteyderne og tage et arbejde bliver større. Vi vil i højere grad belønne folk for at arbejde og gøre en ekstra indsats. Vi skal selvfølgelig hjælpe dem, der ikke kan arbejde og klare sig selv, men det må aldrig blive så attraktivt at være på sociale ydelser, at raske mennesker ikke gider arbejde. Både de og resten af samfundet fortjener bedre. Lad os erstatte det bureaukratiske beskæftigelsessystem og de høje ydelser og skatter og hjælpe folk videre. Ved at få et arbejde vil den enkelte få mere mening i tilværelsen og bidrage til at gøre det danske samfund rigere, bedre og mere retfærdigt.

Bliv medlem
50% rabat

Jeg vil gerne have dig med på holdet! Støt kampen for et friere og rigere Danmark for kun 200 kr.