Vi skal have dannelse og kundskaber i højsædet og gøre op med den socialdemokratiske heldagsskole.

En god skole er fundamentet under et velfungerende samfund: Her skal børn lære om den danske kultur, der binder os sammen, og få de færdigheder, som gør, at de kan begå sig i voksenlivet.

Desværre lever den danske folkeskole i dag langtfra op til disse mål. Ansvar for egen læring og abstrakte læringsmål har erstattet konkrete, faglige krav og viden. Børn lærer om ”omstillingsparathed”, ”innovation” og andre vage emner, men får alt for lidt undervisning, som har et klart formål. Børn fra velstillede hjem har ofte nemt ved at navigere i denne moderne folkeskole, men børn af ikke-akademiske hjem farer vild i de abstrakte og ukonkrete læringsmål.

Vi skal videre mod at få kernefagligheden og tydelige læringsmål tilbage. Vi skal have en mere ambitiøs undervisning i matematik og naturvidenskabelige fag, så Danmarks unge er bedre klædt på til fremtidens job i en tid, hvor teknologi spiller en mere central rolle. Unge skal også få et mere dybdegående kendskab til Danmarks historie, samfund og traditioner, så de kan begå sig i vores demokrati og være bevidste om deres rettigheder og pligter som borgere i det danske samfund. Skolen skal ikke bare uddanne vores børn, men også gøre dem til dannede mennesker, som har forstand på Danmarks værdier og betydningen af at leve i et åbent og frit demokrati.

Lige så vigtigt er det at sætte folkeskolen fri for proceskrav, bindende læringsmål og andet kommunalt bureaukrati. Vi skal have børnene, lærerne og forældrene forrest i klassen og politikere og bureaukraterne bagerst i klassen. Vi stoler på de lokale løsninger, som skoleledelserne og lærerne står til ansvar for.

Vi foreslår også at gøre læreruddannelsen til en universitetsuddannelse. Det vil give vores dygtige lærerkorps bedre mulighed for at tilrettelægge ambitiøs undervisning og skabe mere respekt og prestige om lærergerningen som profession, så lærerne er bedre klædt på til at give børnene bedre og mere lærerig undervisning. Det fortjener vores børn og lærere.

Bliv medlem
50% rabat

Jeg vil gerne have dig med på holdet! Støt kampen for et friere og rigere Danmark for kun 200 kr.