Mindre politik, formynderi, bureaukrati og meningsløs lovgivning. Mere frihed og ansvar til dig. Sæt Danmark fri!

I Liberal Alliance er vi glade for frihed. Vi tror på, at du er bedst til at tage vare på dit liv og træffe dine egne valg. Staten og myndighederne skal ikke detailregulere, hvordan du må leve dit liv, men begrænse sig til at skabe gode rammer for, at du kan leve et frit liv. Et samfund af frie og myndige borgere er ikke kun godt for den enkelte, men også for hele samfundet, som bliver rigere, bedre og mere tolerant af, at borgerne kan bestemme selv.

Desværre er vi langt fra dette ideal i dagens Danmark. Der er for meget bureaukrati og meningsløs lovgivning, som koster mange ressourcer og gør danskernes liv mere besværligt, end det behøver at være. Den store mængde lovgivning er grundlæggende et tegn på mistillid: staten og det offentlige føler et stort behov for at dokumentere og kontrollere, fordi den ikke stoler på sine medarbejdere og borgerne. Det er den forkerte vej at gå. Vi skal i stedet have mere tillid, individuelt ansvar og afbureaukratisering, så samfundet ikke sander til i meningsløst bureaukrati.

Politikerne og staten skal også bestemme langt mindre, end de gør i dag. Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter til en overdimensioneret og ineffektiv offentlig sektor, som ledes af politikere, der ønsker mere formynderi og kontrol over danskerne. De tårnhøje skatter hæmmer den økonomiske frihed markant og gør, at den enkelte dansker har mindre magt over sit eget liv. Vi foreslår derfor, at ingen skat beskattes af de første 7.000 kr. de tjener pr. måned og maksimalt skal betale 40 % af deres indkomst i skat.

Danskerne har alt for lille valgfrihed i deres velfærd, deres frie valg af gymnasium er røget i skraldespanden, og nu er selv noget så nært som barslen blevet et redskab til social ingeniørkunst. Politikerne skal heller ikke bestemme, hvilken mad man må spise eller hvad slags tøj man må gå klædt i i det offentlige rum.

Vi skal videre fra politikernes magtfuldkommenhed og tendens til at styre mere og mere af danskernes liv, som vi har set de seneste år. Vi tror i stedet på mindre kontrol, lavere skat og mere frihed til den enkelte. De danske borgere er voksne mennesker, som sagtens kan tage vare på deres eget liv uden detailstyring fra staten. Du fortjener et Danmark, hvor frihed er i højsædet. Det vil være til gavn for både borgere, virksomheder og samfundet generelt.

Bliv medlem
50% rabat

Jeg vil gerne have dig med på holdet! Støt kampen for et friere og rigere Danmark for kun 200 kr.